Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp chung

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp chung

 

Đối tượng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

 

Bảo hiểm  cho trách nhiệm pháp lý mà Người được bảo hiểm phải bồi thường do việc vi phạm trách nhiệm nghềnghiệp trong khi Người được bảo hiểm hoặc người thay mặt Người được bảo hiểm hành nghề chuyên môn có hànhđộng sơ xuất, sai sót hoặc thiếu sót mà Người được bảo hiểm phạm phải hoặc bị cáo buộc là phạm phải.

 

bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp chung

 

Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

 

MIC sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm:

-    Trách nhiệm pháp lý mà Người được bảo hiểm bồi thường do việc vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp

-    Các chi phí và phí tổn phát sinh trong việc chống lại hoặc giải quyết các khiếu nại

Ngoài ra MIC còn mở rộng phạm vi bảo hiểm cho các khiếu nại xuất phát từ:

-    Phỉ báng và vu khống

-    Mất tài liệu

-    Tư vấn nhà thầu phụ và đại lý

-    Sở hữu trí tuệ

-    Trách nhiệm liên doanh

 

CÁC NGUYÊN NHÂN BỊ LOẠI TRỪ

 

-    Các khiếu nại trước khi bắt đầu thời hạn bảo hiểm hoặc đang giải quyết

-    Lừa đảo và không trung thực

-    Trách nhiệm hoặc nghĩa vụ

-    Nghĩa vụ thanh toán

-    Đơn vị liên kết hoặc liên quan

-    Tiền phạt và phạt

-    Hạt nhân

-    Cung cấp hàng hóa

-    Chiến tranh

-    Khủng bố

-    Amiang

-    Nấm mốc

 

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ  TỔN THẤT BAN ĐẦU

 

Thông báo tổn thất bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

 

Khi có tổn thất xảy ra người được bảo hiểm hoặc những người có liên quan phải thông báo cho MIC.Sau khi nhận được thông báo MIC sẽ:

-    Giám định sơ bộ:

+         Tự giám định(đối với những tổn thất nhỏ, đơn giản)

+         Thuê giám định(đối với những tổn thất nghiêm trọng hoặc khi người được bảo hiểm yêu cầu)

-    Hướng dẫn thu thập hồ sơ bồi thường

 

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

 

-    Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm;

-    Giấy chứng nhận bảo hiểm;

-    Hồ sơ khiếu nại của người thứ ba;

-    Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;

-    Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền;

-    Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại đối  với người thứ ba;

-    Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).

 

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm của MIC

Tệp đính kèm:

 

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 083 732 2226