Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Bảo Hiểm Tai Nạn Thuyền Viên

Bảo hiểm thuyền viên,Bảo hiểm tai nạn thuyền viên,bao hiem tai nan thuyen vienBẢO HIỂM TAI NẠN THUYỀN VIÊN
******************


I. Phạm vi địa lý: Trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam


II. Đối tượng bảo hiểm:


1. Theo những điều quy định trong Quy tắc này, Công ty cổ phần bảo hiểm
Petrolimex (gọi tắt là PJICO) nhận bảo hiểm cho thuyền viên về những tai nạn
xảy ra gây thiệt hại cho thân thể thuyền viên trong khi họ đang làm việc và sinh
hoạt trên các phương tiện lưu thông trên sông, hồ, kênh rạch, đầm, phá, vùng biển
của Việt Nam hoặc trong lúc đang thừa hành công việc ở trên bờ hoặc dưới nước.

 


2. Thuyền viên được bảo hiểm bao gồm: Thuyền trưởng, thuyền phó, máy trưởng,
máy phó, các sỹ quan, thủy thủ, thợ máy, nhân viên phục vụ, cán bộ khoa học kỹ
thuật làm công tác nghiên cứu, chuyên gia, thực tập sinh hoặc những người lao
động chính, lao động phụ làm việc trên tàu, thuyền hoặc phương tiện thủy như:
phà, sà lan…(gọi chung là tàu, thuyền).


3. Khi tham gia bảo hiểm thuyền viên tự lựa chọn mức độ tham gia bảo hiểm thích
hợp nhất đối với quyền lợi của mình theo các quy định của PJICO.


4. Thuyền viên được bảo hiểm theo Quy tắc này vẫn được hưởng mọi quyền lợi theo
các chế độ bảo hiểm khác mà thuyền viên đã tham gia.


III. Phạm vi bảo hiểm:


1. Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là những tai nạn bất ngờ xảy ra làm thuyền viên
được bảo hiểm bị chết, thương tật thân thể hoặc mất tích khi họ đang làm việc và
sinh hoạt trên các phương tiện lưu thông trên sông, hồ, kênh rạch, đầm, phà, vùng
biển của Việt Nam hoặc trong lúc đang thừa hành công việc ở trên bờ hoặc dưới
nước.


2. Phạm vi bảo hiểm còn được mở rộng cả trong trường hợp thuyền viên bị chết
hoặc bị thương do tai nạn xảy ra ngoài thời gian đi sản xuất hoặc sửa chữa tàu,
thuyền.


IV. Các điểm loại trừ:


PJICO không trả tiền bảo hiểm cho thuyền viên được bảo hiểm mà tai nạn là do những
nguyên nhân trực tiếp sau đây:
1. Hành động cố ý tự gây thương tích kể cả tự tử hay có ý định tự tử của thuyền viên
được bảo hiểm dù trong bất kỳ hoàn cảnh, trạng thái nào do những tranh chấp vì
mục đích cá nhân gây ra.
2. Tai nạn xảy ra do thuyền viên được bảo hiểm bị ảnh hưởng bởi rượu, bia, ma túy
và các chất kích thích tương tự khác.
3. Do hành vi phạm pháp của thuyền viên được bảo hiểm.
4. Do bệnh tật hay bệnh nghề nghiệp gây ra.
5. Do chiến tranh, đình công, bạo động


V. Quyền lợi của người được bảo hiểm:


1. Trong phạm vi số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng
nhận bảo hiểm, PJICO có trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm trong trường hợp
người được bảo hiểm bị tai nạn chết hoặc bị thương. Mức chi trả tiền bảo hiểm
cao nhất trong trường hợp bị chết hoặc mất hoàn toàn khả năng lao động là số tiền
bảo hiểm được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.


2. Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật do tai nạn, mức chi trả tiền áp
dụng theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật áp dụng trong các nghiệp vụ bảo hiểm con người ban hành kèm theo Quyết định số: 05/TC/BH ngày 02/01/1993
của Bộ trưởng Bộ Tài chính.


3. Trong trường hợp người được bảo hiểm mất tích khi đang làm nhiệm vụ trên biển
mà thuyền trưởng, chủ tàu đã áp dụng mọi biện pháp để tìm kiếm, cứu nạn nhưng
không có kết quả và có đầy đủ tài liệu chứng minh là đã mất tích thì mức chi trả
tiền bảo hiểm áp dụng như trường hợp chết. Nếu sau khi chi trả tiền bảo hiểm mà
người được bảo hiểm này còn sống thì người thụ hưởng đã nhận tiền bảo hiểm có
trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền bảo hiểm đó cho PJICO.

 

Mọi thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ trực tuyến hoặc đường dây nóng:0932.377.138 để được hỗ trợ.

 

Cảm ơn quý khách!

 


 

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Ngườibảo hiểm người sử dụng điện, bảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩubảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tôbảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựng, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhânbảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng.

 


 

Bình Luận

Quảng cáo