Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
bảo hiểm trách nhiệm công cộng

bảo hiểm trách nhiệm công cộng

 

Căn cứ vào các  điều kiện, điều khoản, các điểm loại trừ và các hạn mức trách nhiệm nêu trong Đơn bảo hiểm và Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm trách nhiệm công cộng kèm theo, trên cơ sở Giấy yêu cầu bảo hiểm và Bản kê khai của Người được Bảo hiểm đồng ý trả phí bảo hiểm cho CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX - PJICO (Sau đây gọi là PJICO)  sẽ  bồi thường cho Người được bảo hiểm trách nhiệm công cộng:

 

 bảo hiểm trách nhiệm công cộng

bảo hiểm trách nhiệm công cộng

1.         Tất cả các khoản tiền mà Người được Bảo hiểm trách nhiệm công cộng có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường.

 

1.1       những tổn thất bất ngờ về người (thương tật hoặc ốm đau)

 

1.2       những tổn thất bất ngờ về tài sản,

            phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong thời hạn bảo hiểm trách nhiệm công cộng và trong phạm vi địa lý quy định trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm và xảy ra hoặc gây nên như miêu tả trong mục "Mô tả rủi ro" ghi trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm trách nhiệm công cộng;

 

2.         Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng

 

2.1       bên nguyên đơn chống lại Người được Bảo hiểm được bồi hoàn.

 

2.2       đã phát sinh với sự đồng ý của PJICO bằng văn bản

            có liên quan tới bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm bồi thường và việc bồi thường đó phù hợp với các qui định trong Đơn bảo hiểm trách nhiệm công cộng này;

 

Với điều kiện là trách nhiệm của bảo hiểm PJICO đối với tất cả các khoản bồi thường trả cho một hay nhiều bên Nguyên đơn về một hay nhiều sự cố phát sinh từ cùng một nguồn hay có thể qui kết cho cùng một nguồn sẽ không vượt quá giới hạn bồi thường qui định trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm đối với một sự cố, và đối với tất cả các tổn thất về người và về tài sản là hậu quả của tất cả các sự cố phát sinh trong suốt thời hạn được bảo hiểm, trách nhiệm của PJICO cũng sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm qui định trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm đối với mỗi thời hạn bảo hiểm.

 

Trong trường  hợp Người được bảo hiểm trách nhiệm công cộng chết thì trách nhiệm mà Người được Bảo hiểm phải gánh chịu, PJICO sẽ bồi thường hoàn cho đại diện của Người được Bảo hiểm trách nhiệm công cộng theo các điều kiện và các hạn mức qui định trong Đơn bảo hiểm này, với điều kiện là người đại diện đó phải tuân thủ, thực hiện đầy đủ các điều khoản, các điểm loại trừ, các hạn mức trách nhiệm, và các điều kiện của Đơn bảo hiểm trách nhiệm công cộng này như thể chính họ là Người được Bảo hiểm.

Mọi thắc mắc quý khách hàng về chi tiết và phí bảo hiểm trách nhiệm công cộng vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ trực tuyến hoặc đường dây nóng:0932.377.138 để được hỗ trợ.

 

Cảm ơn quý khách!

 

 


X

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng.

 

Bình Luận

Quảng cáo