Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Bảo hiểm nhà máy cao su

Bảo hiểm nhà máy cao su

PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm nhà máy cao su giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy hay thiệt hại vật chất một cách bất ngờ được gọi chung là Thiệt hại) hoặc tùy theo sự lựa chọn của mình, PJICO có thể phục hồi hay thay thế một phần hoặc toàn bộ tài sản bị tổn thất

Với điều kiện là trong mọi trường hợp, trách nhiệm của PJICO đối với mỗi vụ tổn thất hoặc tổng số vụ tổn thất trong thời hạn bảo hiểm cũng không vượt quá:

Bảo hiểm nhà máy cao su

Bảo hiểm nhà máy cao su

(i)           tổng số tiền bảo hiểm hoặc số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hạng mục tài sản được kê khai trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm nhà máy cao su.

(ii)         bất kỳ hạn mức bồi thường nào nêu trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm nhà máy cao su.

hoặc bất cứ số tiền hoặc những số tiền nào khác được quy định trong những điều khoản bổ sung đính kèm và được ký xác nhận bởi PJICO hay người đại diện cho PJICO.

Đối tượng bảo hiểmnhà máy cao su

1. Đối tượng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm:

a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị.

b) Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).

2. Đối tượng bảo hiểm và địa điểm của đối tượng bảo hiểmnhà máy cao su phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểmnhà máy cao su

 

BẢO HIỂM DƯỚI GIÁ TRỊ

 

Tại thời điểm xảy ra thiệt hại, nếu tài sản được bảo hiểm có giá trị thực tế lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó thì Người được bảo hiểm phải tự chịu một phần tổn thất tương ứng với tỉ lệ bảo hiểm dưới giá trị. Điều kiện này sẽ được áp dụng riêng rẽ đối với từng hạng mục tài sản được bảo hiểm.

 

MỨC khẤU TRỪ

 

Bộ hợp đồng bảo hiểm nhà máy cao su này không bồi thường cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ qui định trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm đối với mỗi và mọi tổn thất xác định sau khi áp dụng tất cả các điều kiện, điều khoản, qui định khác của Quy tắc bảo hiểm nhà máy cao su này.

Người được bảo hiểm cam kết rằng, trong suốt thời hạn bảo hiểm của Bộ hợp đồng bảo hiểm nhà máy này, sẽ không có bất kỳ đơn bảo hiểm nào khác cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ đã ghi trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm nhà máy cao su

THAY ĐỔI VÀ DI CHUYỂN

Trong bất kỳ tình huống nào sau đây Bộ hợp đồng bảo hiểm nhà máy cao su này cũng sẽ không còn hiệu lực đối với tài sản bị thiệt hại trừ khi trước khi xảy ra bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào Người được bảo hiểm đã được sự chấp thuận của PJICO về các tình huống đó bằng điều khoản bổ sung theo Quy tắc bảo hiểm nhà máy cao su này do PJICO hoặc đại diện của  PJICO ký trên đó:

a)      Ngành nghề kinh doanh hay sản xuất của Người được bảo hiểm nhà máy bị thay đổi, hay nếu tính chất nghề nghiệp hay các hoàn cảnh khác gây ảnh hưởng tới ngôi nhà được bảo hiểm hay ngôi nhà chứa tài sản được bảo hiểm làm tăng khả năng xảy ra tổn thất hay thiệt hại; 

b)      Nếu ngôi nhà được bảo hiểm hay ngôi nhà chứa các tài sản được bảo hiểm bị bỏ trống trong thời hạn từ 30 ngày trở lên;

c)      Nếu tài sản được bảo hiểm bị di chuyển đến các địa điểm khác ngoài ngôi nhà hay địa điểm được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm nhà máy cao su này.

d)      Nếu quyền lợi của Người được bảo hiểm đối với các tài sản được bảo hiểm được chuyển nhượng sang cho người nào khác trừ khi việc đó được thực hiện theo di chúc hay theo pháp luật.

9.    KHIẾU NẠI BỒI THƯỜNG:

Khi Người được bảo hiểm nhà máy nhận biết được các sự cố dẫn đến hoặc có thể dẫn đến khiếu nại theo Quy tắc bảo hiểm nhà máy, Người được bảo hiểm nhà máy cao su phải:

(a)     ngay lập tức

(i)            Tiến hành các biện pháp nhằm hạn chế tổn thất hay thiệt hại tới mức thấp nhất và phục hồi những tài sản bị mất mát;

(ii)         thông báo bằng văn bản cho PJICO và

(iii)       thông báo cho công an biết trong trường hợp có trộm cắp hay nghi ngờ là đã xảy ra trộm cắp hay các hành động ác ý;

(b)      trong vòng 30 (ba mươi) ngày hoặc lâu hơn nếu được PJICO đồng ý bằng văn bản, Người được bảo hiểm phải chuyển giao những tài liệu sau đây cho PJICO.

(i)            Hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường tài sản bị tổn thất hay thiệt hại trong đó liệt kê chi tiết tất cả các hạng mục tài sản bị tổn thất hay thiệt hại và số tiền tổn thất hay thiệt hại của các tài sản đó căn cứ vào giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất hay thiệt hại;

(ii)          thông tin chi tiết về các hợp đồng bảo hiểm khác, nếu có.

Vào mọi thời điểm, Người được bảo hiểm nhà máy cao su bằng chi phí của mình phải cung cấp và gửi cho PJICO thêm mọi thông tin chi tiết khác, những sơ đồ, số liệu kỹ thuật, sổ sách, hóa đơn, biên lai, bản sao các chứng từ đó, những bằng chứng và thông tin liên quan đến khiếu nại đó cũng như nguồn gốc và nguyên nhân của tổn thất hoặc thiệt hại và tình huống mà tổn thất xảy ra và bất kỳ vấn đề nào liên quan đến trách nhiệm hoặc hạn mức trách nhiệm của mà PJICO hay đại diện của PJICO có thể yêu cầu một cách hợp lý  cùng với bản cam đoan hoặc văn bản có tính pháp lý khác cam kết về tính trung thực của khiếu nại đó và bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến khiếu nại đó

Cháy lớn thiêu rụi nhà máy chế biến mủ cao su

 

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khi công nhân của Nhà máy chế biến mủ cao su Thuận Dung đang làm việc thì phát hiện có hỏa hoạn. Công nhân nhà máy đã thực hiện các biện pháp chữa cháy tại chỗ và báo cho lực lượng chức năng.

 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước huy động 6 xe phòng cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để khống chế ngọn lửa. Mặc dù rất cố gắng nhưng do khu vực cháy diễn ra khá rộng, nơi xuất nguồn đám cháy là những vật dụng dễ bắt lửa nên phải mất gần 2 giờ, các chiến sỹ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy mới khống chế được hoàn toàn ngọn lửa.

 

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn ban đầu được nhận định là do hỏng bu lông ở đường ống dẫn dầu nóng của lò truyền nhiệt, khiến dầu nóng bị bục ra ngoài. Đúng lúc đó, chiếc xe máy dựng phía dưới bị dính dầu nóng và bốc cháy, lan rộng ra xung quanh và các kiện cao su.Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhà xưởng và gần 30 tấn cao su thành phẩm bị cháy xém, thiệt hại ban đầu ước hơn 1 tỉ đồng

Công an tỉnh Bình Phước huy động 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy, mất gần 2 giờ mới khống chế được ngọn lửa.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định do hỏng bu lông ở đường ống dẫn dầu nóng của lò truyền nhiệt khiến dầu nóng bị rò rỉ. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhà xưởng và gần 30 tấn cao su thành phẩm bị cháy xém, thiệt hại ban đầu ước hơn 1 tỉ đồng.

Bảo hiểm tòa nhà cao tầng ở sài gòn, Bảo hiểm tòa nhà cao tầng ở sài gònBảo hiểm cháy nổ tòa nhà ở sài gòn, Bảo hiểm cháy nổ tòa nhà ở sài gòn

 Bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnquy tắc bảo hiểm lắp đặtbảo hiểm ô tôbảo hiểm tai nạn con người 24/24bảo hiểm trách nhiệmbảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩubảo hiểm cháy nổ bắt buộcbảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm nhà xưởng,bảo hiểm vật chất xe ô tôbảo hiểm tòa nhà ở tphcm,bảo hiểm hàng hóa chở xábảo hiểm công trìnhgiá bảo hiểm ô tô hai chiều,bảo hiểm thân vỏ xe ô tôbảo hiểm tòa nhà,bảo hiểm cháy nổ mất cắp ô tô,Tư vấn bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệpGiá bảo hiểm ô tô hai chiều,bảo hiểm thân vỏ xe ô tôgiá bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩubảo hiểm hàng hoá chở xá ở tphcm,Bảo hiểm tai nạn người lao độngMua bảo hiểm tai nạn cho công nhânbảo hiểm cháy nổ bắt buộc tòa nhàbảo hiểm lắp đặt công trình ở tphcm,bảo hiểm công trình xây dựng ở tphcm,bảo hiểm mọi rủi ro tài sản ở tphcm , bảo hiểm nhà xưởng 2015 ở sài gòn , bảo hiểm hỏa hoạn công ty nệmBảo hiểm cháy nổ nhà xưởng , bảo hiểm ô tô 2 chiều ,  bảo hiểm cháy nổ nhà hàng , bảo hiểm máy móc, Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính,   bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ , bảo hiểm tài sản nhà xưởng , bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chung cư  , bảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm hàng xá (hàng rời )

Bình Luận

Quảng cáo