Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Tin tức & sự kiện
Huỷ bỏ bảo hiểm cháy nổ

Huỷ bỏ bảo hiểm cháy nổ

Huỷ bỏ bảo hiểm cháy nổ,Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ sẽ chấm dứt hiệu lực một phần đối với một hoặc một số hạng mục tài sản,Bên mua bảo hiểm yêu cầu hủy bỏ hợp đồng nếu trong thời hạn Hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực chưa xảy ra sự kiện bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm biết trước mười lăm
Bảo hiểm cháy nổ karaoke

Bảo hiểm cháy nổ karaoke

Bảo hiểm cháy nổ karaoke,Số tiền bảo hiểm cháy nổ karaoke 1. Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm cháy nổ karaoke,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ karaoke gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà hàng karaoke

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà hàng karaoke

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà hàng karaoke Hiệu lực bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà hàng karaoke,Hiệu lực bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà hàng karaoke bắt đầu và kết thúc theo quy định tại Hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Phạm vi điều chỉnh bảo hiểm cháy nổ

Phạm vi điều chỉnh bảo hiểm cháy nổ

Phạm vi điều chỉnh bảo hiểm cháy nổ,Thông tư này quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Mua bảo hiểm toà nhà chung cư 2016

Mua bảo hiểm toà nhà chung cư 2016

Mua bảo hiểm toà nhà chung cư 2016, Nhận bảo hiểm toà nhà chung cư, bảo hiểm toà nhà cao tầng, bảo hiểm toà nhà văn phòng cụ thể như sau:Loại hình bảo hiểm : Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
« 1 2 3 4 5 »
Quảng cáo
Hotline : 0888.605.666