Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Tin tức & sự kiện
bảo hiểm toàn diện kho hàng hóa

bảo hiểm toàn diện kho hàng hóa

bảo hiểm toàn diện kho hàng hóa,Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO) đồng ý rằng (trên cơ sở các điều kiện quy định trong quy tắc này hay điều kiện bổ sung hoặc các điều kiện được coi là điều kiện tiên quyết để Người được bảo hiểm có quyền đòi bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm này), sau khi Người được bảo hiểm
Bảo hiểm cháy nổ công ty composite

Bảo hiểm cháy nổ công ty composite

Bảo hiểm cháy nổ công ty composite,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ công ty composite gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; 2. Máy móc thiết bị; 3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác
Bảo hiểm hỏa hoạn cho tài sản

Bảo hiểm hỏa hoạn cho tài sản

Bảo hiểm hỏa hoạn cho tài sản,Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO) đồng ý rằng (trên cơ sở các điều kiện quy định trong quy tắc này hay điều kiện bổ sung hoặc các điều kiện được coi là điều kiện tiên quyết để Người được bảo hiểm có quyền đòi bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn cho tài sản này), sau khi Người được bảo hiểm trả đợt phí bảo hiểm đầu tiên
Bảo hiểm công trình lắp đặt

Bảo hiểm công trình lắp đặt

Bảo hiểm công trình lắp đặt,Bồi thường cho những đối tượng nào ? 1. Các máy móc, dây chuyền đồng bộ trong một nhà máy, xí nghiệp trong quá trình lắp ráp các máy móc, thiết bị đó; 2. Phần công việc xây dựng phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình lắp ráp; 3. Máy móc, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ quá trình lắp ráp
Bảo hiểm nhân công thi công công trình

Bảo hiểm nhân công thi công công trình

Bảo hiểm nhân công thi công công trình,Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm nhận bảo hiểm cho mọi công dân Việt Nam từ 16 đến 70 tuổi và người nước ngoài đang học tập công tác tại Việt Nam (Sau đây được gọi là Người được bảo hiểm) theo các điều khoản quy định trong quy tắc này; loại trừ các đối tượng sau đây
« 1 2 3 4 5 »
Quảng cáo
Hotline : 083 732 2226