Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Tin tức & sự kiện
Mua bảo hiểm xây dựng bắt buộc 2016

Mua bảo hiểm xây dựng bắt buộc 2016

Mua bảo hiểm xây dựng bắt buộc 2016,Cháy nổ trong quá trình thi công gây hậu quả nặng nề và không lường Đối tượng bảo hiểm xây dựng bắt buộc 2016 1. Các máy móc, dây chuyền đồng bộ trong một nhà máy, xí nghiệp trong quá trình lắp ráp các máy móc, thiết bị đó;
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trang trại

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trang trại

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trang trại,Doanh nghiệp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trang trại, cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy
Thông tư nhà nước về bảo hiểm dân sự bắt buộc

Thông tư nhà nước về bảo hiểm dân sự bắt buộc

Thông tư nhà nước về bảo hiểm dân sự bắt buộc,Căn cứ Nghị định số 214/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc siêu thị

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc siêu thị

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc siêu thị,Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm cháy, nổ
Nhận thông tin tổn thất bảo hiểm cháy nổ

Nhận thông tin tổn thất bảo hiểm cháy nổ

Nhận thông tin tổn thất bảo hiểm cháy nổ, Giám định viên/ NĐPC cần cung cấp và hướng dẫn người được bảo hiểm cháy nổ điền đầy đủ thông tin vào Thông báo tổn thất theo mẫu BM.24.2 – 01; sau khi nhận được văn bản từ người được bảo hiểm cháy nổ
« 1 2 3 4 5 »
Quảng cáo
Hotline : 0888.605.666