Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Tin tức & sự kiện
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy bao bì

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy bao bì

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy bao bì,Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm.1. Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ
Bảo hiểm giông bão lũ lụt

Bảo hiểm giông bão lũ lụt

Bảo hiểm giông bão lũ lụt,Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO) đồng ý rằng (trên cơ sở các điều kiện quy định trong quy tắc này hay điều kiện bổ sung hoặc các điều kiện được coi là điều kiện tiên quyết để Người được bảo hiểm có quyền đòi bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm này), sau khi Người được bảo hiểm trả đợt phí bảo hiểm giông bão lũ lụt đầu tiên, nếu tài sản được bảo
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty ô tô

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty ô tô

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty ô tô,Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc phải mua bảo hiểm tại các doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc hoạt động tại Việt Nam, kể từ khi có nguy hiểm cháy, nổ
Huỷ bỏ bảo hiểm cháy nổ

Huỷ bỏ bảo hiểm cháy nổ

Huỷ bỏ bảo hiểm cháy nổ,Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ sẽ chấm dứt hiệu lực một phần đối với một hoặc một số hạng mục tài sản,Bên mua bảo hiểm yêu cầu hủy bỏ hợp đồng nếu trong thời hạn Hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực chưa xảy ra sự kiện bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm biết trước mười lăm
Bảo hiểm cháy nổ karaoke

Bảo hiểm cháy nổ karaoke

Bảo hiểm cháy nổ karaoke,Số tiền bảo hiểm cháy nổ karaoke 1. Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm cháy nổ karaoke,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ karaoke gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo
« 1 2 3 4 5 »
Quảng cáo
Hotline : 0888.605.666