Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Tin tức & sự kiện
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng thiết bị điện

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng thiết bị điện

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng thiết bị điện,Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng thiết bị điện,Mức khấu trừ là số tiền mà bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng thiết bị điện
bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt 2017

bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt 2017

bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt 2017,Công ty bảo hiểm (dưới đây gọi tắt là công ty bảo hiểm) đồng ý rằng (trên cơ sở các điều kiện quy định trong quy tắc này hay điều kiện bổ sung hoặc các điều kiện được coi là điều kiện tiên quyết để Người được bảo hiểm có quyền đòi bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm này
bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp 2017

bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp 2017

bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp 2017,Vì lẽ Người được bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp 2017 có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)/ Hợp đồng bảo hiểm kèm theo đã gửi cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) (dưới đây gọi tắt là PJICO) Giấy yêu cầu bảo hiểm bằng cách điền vào Bản câu hỏi (Bản câu hỏi này cùng với các bản kê
bảo hiểm lắp đặt năm 2017

bảo hiểm lắp đặt năm 2017

bảo hiểm lắp đặt năm 2017,Điều 1. Đối tượng bảo hiểm lắp đặt năm 2017 Quy tắc bảo hiểm này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong Giấy chứng nhận (GCNBH)/hợp đồng bảo hiểm 1. Các máy móc, dây chuyền
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho rượu

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho rượu

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho rượu,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc kho rượu gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; 2. Máy móc thiết bị; 3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác
« 1 2 3 4 5 »
Quảng cáo
Hotline : 0888.605.666